Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Slava Raškaj"

NN 126/2000 (15.12.2000.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Slava Raškaj"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2349

Na teme­­lju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslova­­nja i prometa zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93. i 36/98.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95 – pro­čiš­ćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 6. prosinca 2000. godine donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA
SREBRNOGA KOVANOG NOVCA
»SLAVA RAŠKAJ«

1. Hrvatska narodna banka izdaje, u sklopu serije prigodnoga kovanog novca pod nazivom »ZNAMENITE HRVATICE«, srebrni kovani novac posvećen slikarici Slavi Raškaj, koja se posebno istaknula akvarelima te se ubraja u prve hrvatske akvareliste.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini od 2 000 komada i u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stup­­nja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kova­­nja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim rav­nim površinama i matiranim re­­ljefnim deta­­ljima, prigodnih mo­tiva. Srebrni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središ­­njem dijelu prikaz je portreta Slave Raškaj. Uz rub gor­­nje­g polukruga ispisano je ime i prezime slikarice te godine ­­njezina rođe­­nja i smrti »SLAVA RAŠKAJ 1877. – 1906.«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središ­­njem dijelu, na kvadratnoj podlozi, prikaz je fragmenta akvarela koji je naslikala Slava Raškaj, poznatog pod nazivom »Oza­­ljski grad sa slapom Kupe«, s panoramom grada Oz­­lja i rijeke Kupe. U središ­­njem dijelu gor­­nje­g polukruga, uz rub, prikaz je grba Republike Hrvatske ispod koje­g je istaknuta godina »2000.«. Lijevo i desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Između do­­nje­g ruba kvadratne podloge i ruba kovanog novca, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti »200« i naziva novčane jedinice »KU­NA«.

6. Obod prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna je gladak.

7. Autor idejnoga i likovnog rješe­­nja ovoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna je Kuzma Kovačić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 260,00 kuna za komad.

9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 18. prosinca 2000. godine.

10. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 563/2000.
Zagreb, 6. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­­ljko Rohatinski, v. r.