Vjerodostojno tumačenje članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 48/99.)

NN 127/2000 (20.12.2000.), Vjerodostojno tumačenje članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 48/99.)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2363

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 119. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, Zastupnički dom Hrvatskoga sabora 14. prosinca 2000., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 2. STAVKA 2. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE (»Narodne novine«, br. 48/99.)

Budući da je u primjeni odredbe članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 48/99.) došlo do dvojbe glede nespojivosti dužnosti pomoćnika ministra s članstvom u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave tu odredbu va­lja primje­njivati sukladno rješe­nju sadržanom u članku 6. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (»Narodne novine«, br. 90/92., 69/95., 49/96., 63/96. i 64/00.) prema kojoj dužnost pomoćnika ministra nije propisana nespojivom sa istovremenim članstvom u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave odnosno jedinice lokalne samouprave.

Klasa: 021-12/00-05/42
Zagreb, 14. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.