Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 129/2000 (22.12.2000.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2390

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4348/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, (»Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98., 22/99. i 44/00.), u članku 23. XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, iza općine pod rednim brojem 4. Cerov­lje dodaje se pod rednim brojem 5. nova općina pod nazivom: »5. Fažana«, u čiji sastav ulazi nase­lje: »Fažana«.

Članak 2.

U članku 23. u općini pod rednim brojem 27. Vod­njan u popisu nase­lja koja ulaze u sastav, nase­lje: »Fažana«, briše se.

Dosadaš­nji redni brojevi, ispred općina, 5. do 29. postaju redni brojevi 6. do 30.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/00-01/03
Zagreb, 15. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.