Odluka o dodjeli odlikovanja posmrtno književniku Miroslavu Krleži Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja posmrtno književniku Miroslavu Krleži Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2402

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

posmrtno

hrvatski k­njiževnik

Miroslav Krleža

VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos hrvatskom k­njiževnom, kulturnom i znanstvenom stvaralaštvu XX. sto­ljeća.

Broj: 01-051-00-4-2/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.