Odluka o dodjeli odlikovanja prof. dr. Savki Dabčević-Kučar i akademiku Ivanu Supeku Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja prof. dr. Savki Dabčević-Kučar i akademiku Ivanu Supeku Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2403

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuju

prof. dr. Savka Dabčević-Kučar

i

akademik Ivan Supek

VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA
S LENTOM I DANICOM

za osobite zasluge u političkom, znanstvenom, kulturnom i humanitarnom području, dajući tako izniman doprinos svekolikim interesima Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-00-4-3/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.