Odluka o dodjeli odlikovanja Istvanu Gaalu Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Istvanu Gaalu Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2404

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

Istvan Gaal

odlikuje

za osobite zasluge u izumite­ljstvu

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
NIKOLE TESLE

Broj: 01-051-00-13-4-1/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.