Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-00-13-1-1/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-00-13-1-1/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2405

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:

1. KATARINA BABIĆ

2. VESELJKO BAREŠIČ

3. BRANKO BLAĆE

4. EMIL COSSETTO

5. RAJKO GRLIĆ

6. VLADIMIR IVANČAN

7. mr. RADOVAN IVANČEVIĆ

8. ŠIMO JOVANOVAC

9. JOSIP KNAPIĆ

10. dr. JOSIP KOVAČIĆ

11. LOVRO LISIČIĆ

12. BRANKO MAGDIĆ

13. PAOLO MAGELLI

14. LJERKA MARGITIĆ

15. dr. IVO MAROEVIĆ

16. VINKO PENEZIĆ

17. NENAD PUHOVSKI

18. MATKO RAGUŽ

19. KREŠIMIR ROGINA

20. FILIP ŠOVAGOVIĆ

21. KREŠIMIR ZIMONIĆ

22. dr. VJERAN ZUPPA

Broj: 01-051-00-13-1-1/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.