ODLUKA kojom se odlikuju REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM BLAŽA LORKOVIĆA

NN 131/2000 (28.12.2000.), ODLUKA kojom se odlikuju REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM BLAŽA LORKOVIĆA

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2406

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima  Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
BLAŽA LORKOVIĆA

za osobite zasluge u gospodarstvu:

1. IVAN BABIĆ

2. IVICA IVANČAN

3. IVAN KRKLEC

4. IVAN SENČIĆ

Broj: 01-051-00-13-2-1/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.