Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara broj: 01-051-00-13-5-2/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara broj: 01-051-00-13-5-2/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2407

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
FRANJE BUČARA

za osobite zasluge u športu:

1. ĐURĐA FOČIĆ ŠOUREK

2. LADISLAVA HORAK-JERGOVIĆ

3. ANTE MLADINIĆ

4. BRANKA PEREGLIN

5. VINKO ŠOLJAN

6. PERICA VLAŠIĆ

Broj: 01-051-00-13-5-2/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.