Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-00-13-6-4/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-00-13-6-4/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2408

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

1. MARIJAN BERTOVIĆ

2. ANTUN HAJMILER

3. mr. IVAN JERGOVIĆ

4. DRAGICA PEKIĆ

5. MARIJA TURINA-STEMBERGER

Broj: 01-051-00-13-6-4/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.