Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića broj: 01-051-00-13-7-1/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića broj: 01-051-00-13-7-1/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2409

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
ANTUNA RADIĆA

za osobite zasluge u prosvjeti:

1. ZDENKO ILEČIĆ

2. MIRNA JUHAS

3. BOŽICA KUŠTRE

4. dr. EMIL PARAVINA

5. DAVORKA PARMAĆ-PAVLEKA

6. ANA PLEŠA

7. ANTONIJA POSILOVIĆ

8. ANĐELKO PUCIĆ

9. ČEDOMIR RUŽIĆ

10. EVA ŽILAJKOVIĆ

Broj: 01-051-00-13-7-1/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.