Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-00-16-2/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-00-16-2/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2411

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti ­njezinih građana:

1. LJUBICA BANOVIĆ

2. MARIJAN BLAGIĆ

3. FRANJO BUCONJIĆ

4. MILAN DOŠEN

5. JEAN-CLAUDE DUMONT

6. mr. RAJKO FUREŠ

7. RUDOLF GRUDEN

8. NADA KLEPIĆ

9. DANE KLOBUČAR

10. ŽELJKO KOS

11. JERKO LAURA

12. PETAR MLADINIĆ

13. dr. SANJA NIKČEVIĆ

14. STJEPAN NOVAČKO

15. IVAN PETKO

16. ZLATAN SOLDO

17. ANTUN-TONI ŠRAMEK

Broj: 01-051-00-16-2/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.