Odluka o dodjeli odlikovanja Povelje Republike Hrvatske broj: 01-051-00-19-2/1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Povelje Republike Hrvatske broj: 01-051-00-19-2/1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2412

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se dodje­ljuje

POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE

za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske:

1. SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU

2. GIMNAZIJA POŽEGA

3. ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE »KOMEDIJA«

4. HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ

5. KUD »LINO MARIANI«

6. KUD »JEDINSTVO« SPLIT

Broj: 01-051-00-19-2/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.