Odluka o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu odobravanja kratkoročnog interventnog kredita

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu odobravanja kratkoročnog interventnog kredita

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2440

Na teme­­lju članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KRATKOROČNOG INTERVENTNOG KREDITA

I.

Odluka o uvjetima i načinu odobrava­­nja kratkoročnog interventnog kredita (»Narodne novine« broj 32/99) prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­njuje se s danom početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

O. br. 569/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­­ljko Rohatinski, v. r.