Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2444

Na teme­lju članka 67. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE NELIKVIDNOSTI BANKAMA NAD KOJIMA JE POKRENUT POSTUPAK ZA OCJENU MOGUĆNOSTI I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA BANKE

I.

Odluka o načinu i uvjetima odobrava­nja kredita za pre­mošćiva­nje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturira­nja banke (»Narodne novine« brojevi 40/98 i 88/98) prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 573/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.