Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2446

Na osnovi članka 16. i 17., a u svezi s člankom 104. Zakona o zdravstvenom osigura­nju (»Narodne novine«, broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98, 10/99. i 34/99.) i članka 14. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Popisu pomagala iz članka 3. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 63/00 – pročišćeni tekst, 77/00., 85/00. i 106/00.) pomagala pod rednim brojem 169. »AORL064 Ortoza kod epikondilitisa« sa svim podacima u stupcima 1 do 13 briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/00-01/214
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić,
v. r.