Odluka o utvrđivanju mreže posebnih dežurstava u domovima zdravlja

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o utvrđivanju mreže posebnih dežurstava u domovima zdravlja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

2447

Na osnovi članka 10. Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osigura­nja za 2001. godinu (»Narodne novine«, br. 12/00) i članka 14. Odluke o osnovama za sklapa­nje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdrav­stvenim djelatnicima za 2001. godinu (»Narodne novine«, br. 127/00.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU MREŽE POSEBNIH DEŽURSTAVA U DOMOVIMA ZDRAVLJA

Članak 1.

Poradi osigura­nja zdravstvenog standarda osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje glede dostupnosti korište­nja prava na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obveznim zdravstvenim osigura­njem, iskazana je potreba za utvrđiva­njem mreže posebnih dežurstava u domovima zdrav­lja koji ne ugovaraju djelatnost hitne medicinske pomoći u obliku dežurstva, pripravnosti, odnosno jedinice ili stanice hitne medicinske pomoći za djelatnost opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece.

Članak 2.

Ovom Odlukom se na osnovi odredaba prethodnog članka utvrđuje popis domova zdrav­lja (u da­lj­njem tekstu: DZ) s adresom sjedišta – punkta prilikom organizacije dežurstava kako slijedi:

 

                                                                                

                                                                                      DJELATNOST

                                                                      OPĆA MEDICINA                                               ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA                                                                                                                        PREDŠKOLSKE DJECE

    USTANOVA                 Adresa ordinacije                 Pokriva područje               Adresa ordinacije                      Pokriva

                                                    dežurstva                                     DZ                                   dežurstva                          područje DZ

                                     1. Park Petra Krešimiva IV.

   DZ Osijek                   br. 4, Osijek                                    DZ Osijek                      1. Park Petra Krešimira IV.      DZ Osijek

                                     2. Ljudevita Posavskog                                                           br. 4, Osijek

                                       br 2, Osijek

                                     1. Cambierijeva br. 2, Rijeka

   DZ Rijeka                 2. Martina Kontuša br. 18,            DZ Rijeka                      1. A. Turka br. 2, Rijeka          DZ Rijeka

                                       Rijeka

   DZ Split                    1. Matoševa br. 2, Split                  DZ Split                         1. Hrvatske bratske                 DZ Split

                                     2. Doverska br. 2, Split                                                             zajednice br. 2, Split

                                                                                               DZ Centar, DZ INA                                                        DZ Centar,

   DZ Centar                1. Ru­njaninova 4, Zagreb              DZ Že­ljezničara            1. Ru­njaninova 4, Zagreb       DZ Že­ljezničara,

                                                                                                                                                                                          DZ Medveščak,

                                                                                                                                                                                          DZ Peščenica

   DZ Črnomerec         1. Baruna Filipovića 11, Zagreb    DZ Črnomerec,             1. Baruna Filipovića 11,          DZČrnomerec,

                                       Susedgrad                                     DZ Zagreb                                                                       DZ Susedgrad

   DZ Dubrava            1. Grižanska 4, Zagreb                    DZ Dubrava                  1. Grižanska 4, Zagreb            DZ Dubrava,

                                                                                                                                                                                          DZ Maksimir

                                                                                               DZ Medveščak,

   DZ Medveščak       1. Martićeva 63a, Zagreb               DZ Maksimir,

                                                                                               DZ Studenata

   DZ Novi Zagreb     1. Siget – Av. V. Ho­ljevca 22        DZ Novi Zagreb           1. Siget – Av. V. Ho­ljevca      DZ Novi Zagreb,

                                       Zagreb                                                                                     22, Zagreb                              DZ Tr­nje

   DZ Treš­njevka II    1. Park stara Treš­njevka 3             DZ Treš­njevka II,         1. Nova cesta 85a, Zagreb     DZ Treš­njevka II

                                       Zagreb                                            DZ MUP

   DZ Tr­nje                  1. Kruge 44, Zagreb                        DZ Tr­nje, DZ

                                                                                               Peščenica

 

Posebno dežurstvo utvrđeno odredbama ove Odluke provodit će domovi zdrav­lja iz prethodne stavke subotom od 15.00 do 22.00 i nedje­ljom, odnosno blagdanom od 8.00 do 22.00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primje­njuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/00-01/217
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić,
v. r.