Odluka o postavljenju Aleksandra Miloševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji

NN 1/2001 (5.1.2001.), Odluka o postavljenju Aleksandra Miloševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ALEKSANDRA MILOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-4370/2
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.