Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

NN 1/2001 (5.1.2001.), Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

3

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. BRANKA CARATANA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-00-4369/2
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.