Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj

NN 5/2001 (22.1.2001.), Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

99

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ANU MARIJU BEŠKER za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-78/2
Zagreb, 15. siječ­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.