Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste

NN 10/2001 (6.2.2001.), Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

203

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ODREĐENE VRSTE

Članak 1.

Prestaju važiti pravilnici o mjerite­ljskim zahtjevima za mjerila određene vrste koji su preuzeti Zakonom o preuzima­nju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primje­njuje kao republički zakon (»Narodne novine« broj 53/91) i to:

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za indukcijska brojila za električnu energiju, razreda točnosti 2,5 (Sl. list broj 29/77, 52/78 i 31/81)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za platinske otporne toplomjere – primarne pramjere u temperaturnom opse­gu od 90,188 K do 903,950 K (Sl. list broj 69/78)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za električne pokazne mjerne instrumente s neposrednim djelova­njem i ­njihov pribor (Sl. list broj 49/80 i 35/81)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za termoparove platinorodij (10%) platina (Sl. list broj 65/80)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za vodoravne cilindrične rezervoare (Sl. list 26/81)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za pre­gled i žigosa­nje mjerila toplinske energije (Sl. list broj 30/82)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za digitalne voltmetre istosmjernih napona (Sl. list broj 2/83)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektroničke sekundomjere (Sl. list broj 29/83)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za vage s automatskim funkcionira­njem (Sl. list broj 1/84)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za ugostite­ljske staklene posude (Sl. list broj 31/84)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za instrumente kojima se mjeri otpor zamke (pet­lje) (Sl. list broj 31/84)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za staklene termometre (toplomjere) pu­njene tekućinom, za specijalne namjene (Sl. list broj 31/84)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalonske otpornike istosmjerne struje (Sl. list broj 66/84)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za davače tarifnih impulsa i uklopne satove što se upotreb­ljavaju u telefonskome i tele­grafskom saobraćaju za postav­lja­nje tarife (Sl. list broj 66/84 i 86/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za pomična mjerila du­ljine mjernog opse­ga do 2000 mm, s vrijednošću podje­ljka 0,1 mm i 0,05 mm (Sl. list broj 1/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za uspravne va­ljkaste spremnike (Sl. list broj 3/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mehaničke sekundomjere (Sl. list broj 3/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za inkubatorske toplomjere (Sl. list broj 3/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za butirometre (Sl. list broj 3/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalonske mostove istosmjerne struje kojima se mjeri otpor (Sl. list broj 3/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za kutnike od 90° nazivne du­ljine do 1500 mm (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o meteorološkim uvjetima za radni etalonski prsten i radni etalonski valjak (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za parkirališne satove (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila sipkih tvari (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za okvire za mjere­nje drva (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sanduke, okvire i slična mjerila va­ljasta oblika za građevni materijal (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalonske ćelije (Sl. list broj 5/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila kojima se korigira obujam proteklog plina (Sl. list broj 9/85 i 8/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila obujma plina (Sl. list broj 9/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila količine pare s mjernim zaslonom (Sl. list broj 9/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila količine plina s mjernim zaslonom (Sl. list broj 9/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila obujma raznih tekućina postav­ljena u mjernom sklopu (Sl. list broj 9/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila obujma raznih tekućina s izravnim mjere­njem obujma (Sl. list broj 11/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za termoparove platinorodij/platina – sekundarne i radne etalone jedinice temperature (Sl. list broj 25/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za termoparove (Sl. list broj 25/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za medicinske (humane) toplomjere (termometre) (Sl. list broj 25/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sprave kojima se mjeri ploština (Sl. list broj 26/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone ploštine (Sl. list broj 26/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila količine tekućine s mjernim zaslonom (Sl. list broj 27/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za laboratorijska mjerila – staklena mjerila obujma od 5 cm3 (ml) do 500 cmł (ml) kojima se mjere kolo­njska voda i drugi parfumerijski proizvodi (Sl. list broj 28/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za etalonske potenciometre istosmjerne struje (Sl. list broj 28/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sprave kojima se mjere tekuća goriva (Sl. list broj 48/85 i 20/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – ure­đaje kojima se pre­gledavaju planparalelne granične mjerke (Sl. list broj 48/85 i 76/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za plosnata mjerila (Sl. list broj 48/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila zazora (Sl. list broj 48/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za izotopne gustoćomjere i vlagomjere (Sl. list broj 54/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mikrometre za va­njsko mjere­nje, mjernog područja do 500 mm (Sl. list broj 54/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone jedinice du­ljine (Sl. list broj 58/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila otpora izolacije (Sl. list broj 58/85 i 32/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za bačve, kace, kante i balone (Sl. list broj 58/85)

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzorka referentnog materijala benzojeve kiseline za mjerila topline izgara­nja (Sl. list broj 58/85)

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala – referentnih etalona za izotopna mjerila obujamne mase i vlage (Sl. list broj 58/85)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotometrijske žaru­lje sa žarnom volframskom niti – sekundarne i radne etalone jedinice svjetlosnog toka (Sl. list broj 8/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotometrijske žaru­lje sa žarnom volframskom niti – mjerila svjetlosnog toka (Sl. list broj 8/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetne indukcije u mjernom području od 0,01 T do 2 T (Sl. list broj 11/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetnog toka (Sl. list broj 11/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone električnog napona (Sl. list broj 19/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za etalonske uređaje za pre­gled pokaznih uređaja sprava kojima se mjere tekuća goriva (Sl. list broj 19/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – limbove (Sl. list broj 21/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sinusna ravnala (Sl. list broj 31/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radni etalon – uređaj za ispitiva­nje taksometara (Sl. list broj 32/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za autokolimatore (Sl. list broj 33/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za goniometre (Sl. list broj 33/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila magnetne indukcije u mjernom području od 0,01 T do 2 T (Sl. list broj 35/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – uređaje kojima se pre­gledaju mjerni satovi (Sl. list broj 35/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila magnetnog toka (Sl. list broj 35/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone jedinice ravninskog kuta – optičke prizme i optičke poligone (Sl. list broj 36/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – vlagomjere za zrna žitarica i sjemenke u­ljarica (Sl. list broj 50/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prenosive cisterne (Sl. list broj 51/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone hrapavosti (Sl. list broj 52/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone jedinice ravninskog kuta (Sl. list broj 52/86)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne ploče od lijevanog že­ljeza (Sl. list broj 10/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne ploče od prirodnoga tvrdog kamena (Sl. list broj 10/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radijacijske pirometre (Sl. list broj 10/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za optičke pirometre – sekundarne etalone jedinice temperature (Sl. list broj 13/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone i radne etalone jedinice jakosti magnetnog po­lja u frekvencijskom području od 0,01 MHz do 30 MHz (Sl. list broj 13/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotometrijske žaru­lje sa žarnom volframskom niti – sekundarne i radne etalone jedinice svjetlosne jakosti (Sl. list broj 18/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – uređaje kojima se ispituju kronotahografi i taksometri (Sl. list broj 20/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – etalonske uređaje kojima se pre­gledaju automatska mjerila razine tekućine (Sl. list broj 28/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za nožasta ravnala (Sl. list broj 31/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila magnetske indukcije u mjernom području od 5·10-12T do 5·10-2T (Sl. list broj 31/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone jedinice vremena i učestalosti (frekvencije) (Sl. list broj 31/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotometrijske žaru­lje sa žarnom volframskom niti – mjerila svjetlosne jakosti (Sl. list broj 35/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za uređaje kojima se ispituju protočna mjerila količine fluida s mjernom dijafragmom (Sl. list broj 35/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za aparate kojima se mjeri tvrdoća po Vickersu (od HV 5 do HV 100) (Sl. list broj 35/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za aparate kojima se mjeri tvrdoća po Brinellu (Sl. list broj 35/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarne etalone jedinice obujma plina (Sl. list broj 37/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za optičke pirometre s iščezavajućom niti (Sl. list broj 44/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za otporničke dekade (Sl. list broj 56/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – kontrolna mjerna ravnala (Sl. list broj 56/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – mjerna ravnala razreda točnosti M, 0, 1 i 2 (Sl. list broj 85/87)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za osnovične (bazisne) letve (Sl. list broj 2/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za nivelacijske letve (Sl. list broj 13/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za uređaje za ispitiva­­­nje plinomjera (Sl. list broj 18/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za uređaje za ispitiva­­­nje korektora (Sl. list broj 18/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radijacijske pirometre – radne etalone jedinice temperature u temperaturnom području od 300 K do 2800 K (Sl. list broj 33/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za manometarski termometar s pokaznom napravom i manometarski termometar s pisaćom napravom (Sl. list broj 33/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za otporne termometre (toplomjere) (Sl. list broj 55/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima kojima moraju udovo­­­ljavati mjerila toplinske energije (Sl. list broj 56/88, 71/88 i 54/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za laboratorijska mjerila za plinove (Sl. list broj 71/88)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mostove za mjere­­­nje električnog kapaciteta (Sl. list broj 4/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mostove za mjere­­­nje električnog kapaciteta – radne etalone jedinice električnog kapaciteta (Sl. list broj 4/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjere električnog kapaciteta – radne etalone jedinice električnog kapaciteta (Sl. list broj 4/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjere električnog kapaciteta (Sl. list broj 4/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za centrične razu­­­lje (libele) (Sl. list broj 11/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za podužne i okvirne razulje (libele) (Sl. list broj 24/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za ebulioskope po Malligandu (Sl. list broj 27/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za ebulioskope po Salleronu (Sl. list broj 27/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za pokazivala maksimuma razreda 1,0 (Sl. list broj 56/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone električne energije (Sl. list broj 64/89)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za automatske refraktometre kojima se mjeri maseni udio šećera u moštu (širi) (Sl. list broj 70/89 i 74/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila deb­­­ljine tankih slojeva magnetnog tipa (Sl. list broj 9/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila deb­­­ljine tankih slojeva koja rade na principu vrtložnih struja (Sl. list broj 9/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za diobene glave i diobene stolove (Sl. list broj 9/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone deb­­­ljine tankih slojeva za pre­gled mjerila debljine tankih slojeva magnetnog tipa (Sl. list broj 9/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone deb­­­ljine tankih slojeva za pre­gled mjerila deb­­­ljine tankih slojeva koja rade na principu vrtložnih struja (Sl. list broj 9/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mehaničke mjerne satove s vrijednošću podje­­­ljka ­­­ljestvice 0,1 mm i s mjernim hodom do 100 mm (Sl. list broj 11/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za medicinske električne toplomjere za mjere­­­nje maksimalne temperature ­­­ljudskog tijela (Sl. list broj 18/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone jedinice luminacije (Sl. list broj, 18/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za planparalelna granična mjerila du­­­ljine (Sl. list broj 72/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za bimetalne termometre (Sl. list broj 73/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima uređaja za zadava­­­nje sile (Sl. list broj 74/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za dinamometre (Sl. list broj 74/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (Sl. list broj 76/90)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za mehaničke mjerne satove sa zakretnim mjernim pipcem s podje­­­ljkom ­­­ljestvice 0,01 mm ili 0,002 mm (Sl. list broj 14/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za viskozimetre s padajućom kuglicom (Sl. list broj 22/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za rashladne posude za mlijeko (laktofreze), m­­­ljekomjere i mjerne posude (Sl. list broj 29/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za kapilarne viskozimetre (Sl. list broj 54/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotoelektrične luksometre – mjerila osvjet­­­ljenja (Sl. list broj 61/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za poluvodičke otporne termometre s ne­gativnim temperaturnim koeficijentom otpora (Sl. list broj 61/91)

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za poluvodičke otporne termometre s pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpora (Sl. list broj 61/91).

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/2
Urbroj: 558-03/1-01-1
Zagreb, 31. siječ­­­nja 2001.

Ravnate­­­lj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjerite­­­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.