Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim značajkama referencijskih materijala u određenim područjima

NN 10/2001 (6.2.2001.), Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim značajkama referencijskih materijala u određenim područjima

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

206

Na teme­­lju članka 11. stavka 2. Zakona o mjerite­­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnate­­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZNAČAJKAMA REFERENCIJSKIH MATERIJALA U ODREĐENIM PODRUČJIMA

Članak 1.

Prestaju važiti pravilnici o mjerite­­ljskim značajkama referencijskih materijala u određenim područjima koji su preuzeti Zakonom o preuzima­­nju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primje­­njuje kao republički zakon (»Narodne novine« broj 53/91) i to:

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih materijala – referentnih etalona za izotopna mjerila obujamne mase i vlage – SL SFRJ, 58/85-1550.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnog  materijala benzojeve kiseline za mjerila topline izgara­­nja – SL SFRJ, 58/85-1550.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih pločica kojima se mjeri tvrdoća po Rockwellu – SL SFRJ, 21/86-608.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – pokusnih igala za kontrolu predmeta od dragocjenih kovina – SL SFRJ, 21/86-608.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih pločica za mjere­­nje tvrdoće po Brinellu – SL SFRJ, 32/86-977.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih pločica za mjere­­nje tvrdoće po Vickersu – SL SFRJ, 38/86-1145.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari tipa aluminija i aluminijskih slitina – SL SFRJ, 48/86-1465.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari tipa čelika – SL SFRJ, 4/87-115.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih otopina za električnu vod­­ljivost – SL SFRJ 85/87-2334.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih tekućina za viskozimetre – SL SFRJ, 85/87-2330.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari tipa že­­ljeznih ruda – SL SFRJ, 18/88-520.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari tipa že­­ljeza – SL SFRJ, 18/88-522.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama čistih plinova CO, CO2, CH4, H2 , O2 , N2 i Ar za pripremu referentnih plinskih smjesa – SL SFRJ, 18/88-524.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari – referentnih vodenih otopina za pH-­­ljestvicu – SL SFRJ, 28/89-743.

– Pravilnik o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari tipa gumene smjese i gume – SL SFRJ, 76/90-2220.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/5
Urbroj: 558-03/1-01-1
Zagreb, 31. siječ­­nja 2001.

Ravnate­­lj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjerite­­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.