Odluka o postavljenju Drage Buvača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

NN 11/2001 (9.2.2001.), Odluka o postavljenju Drage Buvača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

213

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DRAGU BUVAČA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-313/2
Zagreb, 31. siječ­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
 Stjepan Mesić, v. r.