Odluka o imenovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

NN 12/2001 (14.2.2001.), Odluka o imenovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

225

Na teme­lju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/00.), uz prethodno miš­lje­nje Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, a u vezi sa člankom 37. stavkom 4. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 75/95. i 36/98.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. ve­ljače 2001., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se RADOVAN ORTYNSKI glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Klasa: 021-13/01-10/02
Zagreb, 8. ve­ljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.