Izmjena Plana intervencija u zaštiti okoliša

NN 12/2001 (14.2.2001.), Izmjena Plana intervencija u zaštiti okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

234

Na teme­lju članka 42. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94 i 128/99), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 8. ve­ljače 2001. godine donijela

IZMJENU PLANA

INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

I.

U Planu intervencije u zaštiti okolišta (»Narodne novine«, broj 82/99) u Poglav­lju II. VRSTE RIZIKA I OPASNOSTI, točka 8. mije­nja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti operativne planove intervencija u zaštiti okoliša županijskim uredima nadležnim za zaštitu okoliša do 1. lip­nja 2001. godine.«.

II.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 351-02/99-01/04
Urbroj: 5030115-01-1
Zagreb, 8. ve­ljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.