Odluka o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o standardima kak

NN 16/2001 (27.2.2001.), Odluka o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o standardima kak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

291

Na teme­­­lju članka 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 66/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održa­noj 22. ve­­­ljače 2001. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA STANDARDIMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA PROPISANIM UREDBOM O STANDARDIMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I.

Određuju se količine i najveće dopušteno odstupa­­­nje od graničnih vrijednosti određenih Uredbom o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 76/97, 66/99 i 149/99), za razdob­­­lje od 1. siječ­­­nja do 31. prosinca 2001. godine za s­­­ljedeće proizvode:

 

                 

PROIZVOD

DOZVOLJENO

ODSTUPANJE

KOLIČINE

U 000 t

1

2

3

Bezolovni motorni

benzini

ukupni sumpor do

0,1% m/m

620

Motorni benzin

s olovom

ukupni sumpor do

0,1% m/m

olovo do 0,5 g/l

 

340

Dizelska goriva

ukupni sumpor do

0,5 % m/m

voda do 350 mg/kg

 

1000

Loživo u­­­lje ekstra

lako

ukupni sumpor do

0,5 % m/m

630

Loživo u­­­lje lako

ukupni sumpor do

2% m/m

50

Loživo u­­­lje sred­­­nje

ukupni sumpor do

3% m/m

400

Loživo u­­­lje teško

ukupni sumpor do

4% m/m

500

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/00-01/01
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 22. ve­­­ljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.