Odluka o odlikovanju dr. Thomasa Klestila, predsjednika Republike Austrije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom

NN 17/2001 (2.3.2001.), Odluka o odlikovanju dr. Thomasa Klestila, predsjednika Republike Austrije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

310

Na teme­­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikova­­njima i prizna­­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

dr. Thomas Klestil

Predsjednik Republike Austrije

Veleredom kra­­lja Tomislava
s lentom i velikom Danicom

za izniman doprinos promica­­nju prijate­­ljstva i razvitku uzajamne surad­­nje između Republike Austrije i Republike Hrvat­ske.

Broj: 01-051-01-1-1/1
Zagreb, 14. ve­­ljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.