Ispravak Odluke o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdane 7. ožujka 2001.

NN 24/2001 (27.3.2001.), Ispravak Odluke o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdane 7. ožujka 2001.

458

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnovnim obi­lježjima novčanice od 10 kuna izdane 7. ožujka 2001., objav­ljenoj u »Narodnim novinama«, broj 20 od 14. ožujka 2001., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD 10 KUNA IZDANE 7. OŽUJKA 2001.


U točci 2., na početku druge rečenice umjesto riječi »Na zaštićenoj kovinskoj niti« trebaju stajati riječi »Na zaštitnoj kovinskoj niti«.

U točci 4. podtočci 2) stavku 3. umjesto riječi »jezgrom nasi­lja« trebaju stajati riječi »jezgrom nase­lja«.

U točci 4. podtočci 2) stavku 7. umjesto riječi »odgozo prema do­lje« trebaju stajati riječi »odozgo prema do­lje«.

Urbroj: 50501-01-281
Zagreb, 27. ožujka 2001.

Glavna urednica
S­nježana Bagić,
v. r.