Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate

NN 27/2001 (30.3.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

475

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-935/2
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00. i 101/00.), u članku 5. stavku 1. točki 1. brojka: »2,90« zamjenjuje se brojkom: »2,40«, u točki 2. brojka: »2,40« zamjenjuje se brojkom: »1,90«, a u točki 3. brojka: »1,50« zamjenjuje se brojkom: »1,00«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/01
Zagreb, 15. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.