Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2001.

NN 27/2001 (30.3.2001.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2001.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

479

Na teme­lju članka 82. stavka 6. Zakona o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine«, broj 102/98. i 127/00.) i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje (»Narodne novine«, broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje, na sjednici održanoj 22. ožujka 2001., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2001.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječ­nja 2001. iznosi 38,54 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se, ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osigura­nju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2001.

Klasa: 140-13/01-01/2408
Urbroj: 341-99-01/01-3
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osigura­nje
prof. dr. sc. Že­ljko Potoč­njak, v. r.