Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 28/2001 (2.4.2001.), Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

488

Na temelju članka 146.b Ustava Republike Hrvatske, Hrvat­ski sabor na sjednici 28. ožujka 2001., donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. ožujka 2001.

Klasa: 012-02/01-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

USTAVNI ZAKON

ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Hrvatski sabor, ako u pogledu provedbe i prelaska na primjenu pojedinih njegovih odredaba ovim Ustavnim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Odredbe Ustava, za čiju se primjenu prema Ustavu, ne mora donijeti Ustavni zakon ili zakon, primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredaba Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se najkasnije u roku od dvije godine od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.

Članak 4.

Zakoni kojima se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor donijet će se najkasnije godinu dana prije održavanja redovnih izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora.

Članak 5.

Zakoni kojima se u skladu s Ustavom uređuje sudbena vlast i državno odvjetništvo donijet će se najkasnije do 31. prosinca 2001.

Članak 6.

Izbor članova Državnoga sudbenog vijeća u skladu s Ustavom i na temelju odredbi Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 58/93., 49/99. i 129/00.) provest će se najkasnije do 30. rujna 2001.

Članak 7.

Zakoni kojima se uređuju obrana i sigurnosne službe, u skladu s Ustavom, donijet će se do 31. prosinca 2001.

Članak 8.

Zakoni kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s Ustavom, donijet će se do 31. prosinca 2002.

Članak 9.

Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96.) uskladit će se s člankom 87. Ustava do 1. srpnja 2001.

Članak 10.

Zakoni, drugi propisi i opći akti moraju se uskladiti s Ustavom u roku od dvije godine od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.

Članak 11.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom proglašenja.

Klasa: 012-02/01-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.