Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Rexepa Meidanija, Predsjednika Republike Albanije Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom

NN 29/2001 (4.4.2001.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Rexepa Meidanija, Predsjednika Republike Albanije Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

496

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

Rexep Meidani

Predsjednik Republike Albanije

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos prijate­ljstvu i razvitku uzajamne surad­nje između Republike Albanije i Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-01-1-2/1
Zagreb, 20. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.