Odluka o razrješenju državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

NN 34/2001 (13.4.2001.), Odluka o razrješenju državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

594

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 46. stavka 2. i 3. Zakona o državnom pravobranite­ljstvu (»Narod­ne novine«, br. 75/95.) Hrvatski sabor na sjednici 6. travnja 2001., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se PETAR ŠALE dužnosti državnog pravo­branite­lja Republike Hrvatske.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/01-10/01
Zagreb, 6. trav­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.