Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

NN 34/2001 (13.4.2001.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

HRVATSKI SABOR

 

595

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. stavka 2. Zakona o državnom pravobranite­ljstvu (»Narodne novine«, br. 75/95.), Hrvatski sabor na sjednici 6. trav­nja 2001., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA GRADA ZAGREBA

Razrješuje se dužnosti zamjenik državnog pravobranite­lja Grada Zagreba, JOSIP MARGETIĆ s danom 29. prosinca 2000., na osobni zahtjev.

Klasa: 021-17/00-18/09
Zagreb, 6. trav­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.