Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu

NN 34/2001 (13.4.2001.), Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu

HRVATSKI SABOR

 

596

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 129. stavka 2. Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine«, br. 96/93., 34/94., 21/95., 48/95., 29/96., 54/96., 59/96. – pročišćeni tekst, 128/99., 14/00., 67/00., 94/00. i 129/00.) Hrvat­ski sabor na sjednici 6. trav­nja 2001., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU

I.

Imenuje se prof. dr. sc. HELENA JASNA MENCER pred­sjednicom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, imenuju se:

 1. prof. dr. sc. HILDEGARD AUF FRANIĆ

 2. prof. dr. sc. VITOMIR BELAJ

 3. prof. dr. sc. ALEKSA BJELIŠ

 4. prof. dr. sc. LEO BUDIN

 5. prof. dr. sc. STIPE GRGAS

 6. prof. dr. sc. MLADEN HAVELKA

 7. prof. dr. sc. MARIJA IVEĆIĆ

 8. prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ

 9. prof. dr. sc. GORAN KALOGJERA

10. prof. dr. sc. MARTA LJUBEŠIĆ

11. prof. dr. sc. PETAR NOVOSELEC

12. prof. FRANO PARAĆ

13. prof. dr. sc. MIRKO PRIMC

14. prof. dr. sc. ZVONKO RUMBOLDT

15. prof. dr. sc. RUDOLF SCITOVSKI

16. prof. dr. sc. PERE SIKAVICA

17. prof. dr. sc. IVO SOLJAČIĆ

18. prof. dr. sc. IGOR ZANCHI.

Klasa: 021-13/01-07/01
Zagreb, 6. trav­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.