Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-673/1996. i dr.

NN 34/2001 (13.4.2001.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-673/1996. i dr.

604

U »Narodnim novinama«, broj 27/2001, objav­ljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28. ve­ljače 2001. godine u kojoj su ustanov­ljene pogreške pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
BROJ: U-I-673/1996 I DR.

U obrazlože­nju u točki 1. u retku 3. umjesto »klasa: 934/01/00-02/02« treba stajati »klasa: 943/01/00-02/02«; na kraju obrazlože­nja umjesto »Klasa: U-I-673/1996 i dr« treba stajati »Broj: U-I-673/1996 i dr.«

Broj: Su-15/2001-39
Zagreb, 11. trav­nja 2001.

Vodite­ljica Službe sudske pisarnice
Vladimira Vodanović, v. r.