Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 37/2001 (25.4.2001.), Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

655

Na teme­lju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94. i 108/95.), ministar rada i socijalne skrbi, donosi

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

I.

Svota cenzusa redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stav­ka 1. točke 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata usklađuje se prema visini prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2000. godini i od 1. siječ­nja 2001. godine iznosi 997,80 kuna mjesečno.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2001. godine.

Klasa: 011-02/01-01/09
Urbroj: 524-01-01-1
Zagreb, 27. ožujka 2001.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.