Odluka o imenovanju članova matičnih povjerenstava

NN 37/2001 (25.4.2001.), Odluka o imenovanju članova matičnih povjerenstava

REKTORSKI ZBOR VISOKIH UČILIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE

656

Na teme­lju članka 8. i 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine« 129/2000.) te sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava (»Narodne novine« 18/2001.) Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske na 4. sjednici u akademskoj 2000./2001. godini održanoj 2. trav­nja 2001. godine pod točkom 2. dnevnog reda donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA MATIČNIH POVJERENSTAVA

I.

Ovom Odlukom imenuju se članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika matičnih povjerenstava na s­ljedeći način:

I. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

1.1. Po­lje geoznanosti

1. dr. sc. Josipa Velić, redoviti profesor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, predsjednica

2. dr. sc. Zlatko Pepeonik, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Slobodan Šestanović, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Split

4. dr. sc. Josip Tiš­ljar, redoviti profesor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Kosta Urumović, redoviti profesor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

6. dr. sc.Vladimir Jelaska, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Ante Kalogjera, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zadar

8. dr. sc. Jožica Župančić, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb

9. dr. sc. Ivan Gušić, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb

1.2. Po­lje kemije

1. dr. sc. Vladimir Simeon, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Dionis Sunko, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Božidar Grabarić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

4. dr. sc. Mirjana Metikoš-Huković, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

5. dr. sc. Nje­gomir Radić, redoviti profesor, Kemijsko-tehno­loški fakultet, Split

6. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

7. dr. sc. Grace Karminski-Zamola, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

8. dr. sc. Branko Kaitner, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

9. dr. sc. Zlatko Meić, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb

1.3. Po­lje biologije

1. dr. sc. Biserka Nagy, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, predsjednica

2. dr. sc. Greta Pifat-Mrz­ljak, redoviti profesor, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, zamjenica predsjednice

3. dr. sc. Čedomil Lucu, redoviti profesor, Institut Ruđer Bošković, ZIM, Rovi­nj

4. dr. sc. Ljerka Marković, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Mirna Flogel-Mršić, redoviti profesor, Farmaceut­sko-biokemijski fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Božidar Stilinović, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Nada Krstulović, redoviti profesor, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

8. dr. sc. Tomislav Bačić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Osijek

9. dr. sc. Nikola Juretić, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

1.4. Po­lje fizike

1. dr. sc. Miroslav Furić, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, predsjednik

2. akademik Vladimir Paar, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Davor Juretić, redoviti profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split

4. dr. sc. Zdravko Lenac, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Rijeka

5. dr. sc. Ivica Picek, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Marijan Šu­njić, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Josip Planinić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Osijek

8. dr. sc. Zvjezdana Roller-Lutz, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Rijeka

9. dr. sc. Srećko Kilić, redoviti profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split

1.5. Po­lje matematike

1. dr. sc. Mirko Primc, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Zvonimir Šikić, redoviti profesor, Fakultet strojarstva i brodograd­nje, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Neven Elezović, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

4. dr. sc. Vjeran Hari, redoviti profesor, Prirodoslovno-mate­matički fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Ivan Kamenarović, redoviti profesor, Tehnički fa­kul­tet, Rijeka

6. dr. sc. Božo Vrdo­ljak, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Split

7. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor, Odjel za matematiku, Osijek

8. dr. sc. Nikica Uglešić, redoviti profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split

9. akademik Marko Tadić, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

II. MATIČNA POVJERENSTVA ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

2.1.  Po­lje kemijskog inže­njerstva rudarstva, nafte i geo­loš­kog inže­njerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i gra­fič­ke tehnologije

1. dr. sc. Zoran Gomzi, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Slavko Vujec, redoviti profesor, Rudarsko-geološ­ko-naftni fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Josip Črnko, redoviti profesor, Matalurški fakultet, Sisak

4. dr. sc. Adrijano Golubović, redoviti profesor, Grafički fa­kul­tet, Zagreb

5. dr. sc. Branko Salopek, redoviti profesor, Rudarsko-geo­loš­ko-naftni fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Ivo So­ljačić, redoviti profesor, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Ratimir Žanetić, redoviti profesor, Tehnološki fakultet, Split

8. dr. sc. Marin Hraste, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

9. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inže­njerstva i tehnologije, Zagreb

2.2. Po­lje strojarstva, brodograd­nje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

1. dr. sc. Že­ljko Bogdan, redoviti profesor, Fakultet strojarstva i brodograd­nje, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Vjekoslav Damić, redoviti profesor, Veleučilište u Dubrovniku, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Nikola Šerman, redoviti profesor, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

4. dr. sc. Milan Jurković, redoviti profesor, Tehnički fakultet, Rijeka

5. dr. sc. Andrija Mulc, redoviti profesor, Fakultet strojarstva i brodograd­nje, Zagreb

6. dr. sc. Želimir Slado­ljev, redoviti profesor, Fakultet strojarstva i brodograd­nje, Zagreb

7. dr. sc. Ivica Veža, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodograd­nje, Split

8. dr. sc. Ivan Dadić, redoviti profesor, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

9. dr. sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

2.3. Po­lja elektrotehnike i računarstva

1. dr. sc. Nedje­ljko Perić, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Ante Šantić, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Juraj Bartolić, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

4. dr. sc. Nikola Bogunović, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

5. dr. sc. Zijad Haznadar, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

6. dr. sc. Mladen Kos, redoviti profesor, Fakultet elekrotehnike i računarstva, Zagreb

7. dr. sc. Darko Stipaničev, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodograd­nje, Split

8. dr. sc. Mateo Milković, redoviti profesor, Veleučilište u Dubrovniku

9. dr. sc. Ivan Fle­gar, redoviti profesor, Elektrotehnički fakultet, Osijek

2.4. Po­lje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevi­nar­stva 

1. dr. sc. Antun Szavits-Nossan, redoviti profesor, Građe­vinski fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Ladislav Feil, redoviti profesor, Geodetski fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Vladimir Bedenko, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Zagreb

4. dr. sc. Nikola Filipović, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Zorko Kos, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Rijeka

6. dr. sc. Ante Mihanović, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Split

7. dr. sc. Stanislav Tedeschi, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb

8. dr. sc. Mehmed Čaušević, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Rijeka

9. dr. sc. Vladimir Neidhardt, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Zagreb

III. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

3.1. Po­lje teme­ljnih medicinskih znanosti, kliničkih medi­cin­skih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, sto­matologije i farmacije

1. dr. sc. Lji­ljana Kostović-Knežević, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Zagreb, predsjednica

2. dr. sc. Marijan Lovrenčić, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Mladen Biruš, redoviti profesor, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

4. dr. sc. Ilija Škri­njarić, Stomatološki fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Mi­ljenko Kapović, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Rijeka

6. dr. sc. Goran Knežević, Stomatološki fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Ivana Tonković, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Zagreb

8. dr. sc. Antun Budak, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Zagreb

9. dr. sc. Antun Tucak, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Osijek

3.2. Po­lje veterinarske medicine

1. dr. sc. Juraj Geber, redoviti profesor, Medicinski fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Petar Kra­ljević, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Zdenko Makek, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

4. dr. sc. Tomo Naglić, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Ivan Bašić, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Berislav Jukić, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Ivo Karadjole, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

8. dr. sc. Zdenko Biđin, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

9. dr. sc. Vlasta Šerman, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb

IV. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

4.1. Po­lje agronomije, šumarstva, biotehnologije i prehram­bene tehnologije

1. dr. sc. Frane Tomić, redoviti profesor, Agronomski fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Slavko Matić, redoviti profesor, Šumarski fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Že­ljko Bukvić, redoviti profesor, Po­ljoprivredni fakultet, Osijek

4. dr. sc. Mladen Figurić, redoviti profesor, Šumarski fakultet, Zagreb

5. dr. sc. Jasna Franekić, redoviti profesor, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Ivan Kolak, redoviti profesor, Agronomski fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Marijan Šeruga, redoviti profesor, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

8. dr. sc. Stjepan Madjar, redoviti profesor, Veleučilište u Pože­gi

9. dr. sc. Draženka Jurković, redoviti profesor, Po­ljoprivredni fakultet, Osijek

V. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

5.1. Po­lje ekonomije

1. dr. sc. Stjepan Tadijančević, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Marija Kopal, redoviti profesor, Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« Pula, zamjenica predsjednika

3. dr. sc. Ivo Andrijanić, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Zagreb

4. dr. sc. Dražen Barković, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Osijek

5. dr. sc. Antun Šokman, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Anton Jurman, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Rijeka

7. dr. sc. Ivo Šimunović, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Split

8. dr. sc. Marčelo Dujanić, redoviti profesor, Veleučilište u Rijeci

9. dr. sc. Že­ljko Turka­lj, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Osijek

5.2. Po­lje prava

1. dr. sc. Že­ljko Horvatić, redoviti profesor, Pravni fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor, Pravni fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Ante Carić, redoviti profesor, Pravni fakultet, Split

4. dr. sc. Zvonimir Lauc, redoviti profesor, Pravni fakultet, Osijek

5. dr. sc. Petar Bosnić, redoviti profesor, Pravni fakultet, Split

6. dr. sc. Nikola Gavella, redoviti profesor, Pravni fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Petar Simonetti, redoviti profesor, Pravni fakultet, Rijeka

8. dr. sc. Vladimir Ljubanović, redoviti profesor, Pravni fakultet, Osijek

9. dr. sc. Petar Šarčević, redoviti profesor, Pravni fakultet, Rijeka

5.3. Po­lje politologije, sociologije i demografije i socijalnih dje­latnosti

1. dr. sc. Josip Obradović, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zagreb, Humanističke i društvene znanosti, predsjednik

2. dr. sc. Zvonko Lerotić, redoviti profesor, Fakultet politič­kih znanosti, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Mladen Friganović, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

4. dr. sc. Zvonko Posavec, redoviti profesor, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

5. dr. sc. Ivan Rogić, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Zagreb

7. dr. sc. Radovan Vukadinović, redoviti profesor, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

8. dr. sc. Vlado Pu­ljiz, redoviti profesor, Pravni fakultet, Zag­reb

9. dr. sc. Marina Ajduković, redoviti profesor, Pravni fakultet, Zagreb

5.4. Po­lje odgojnih znanosti

1. dr. sc. Marta Ljubešić, redoviti profesor, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, predsjednica

2. dr. sc. Nikša Nikola Šo­ljan, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednice

3. dr. sc. Vladimir Findak, redoviti profesor, Fakultet fizičke kulture, Zagreb

4. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, redoviti profesor, Fakultet fizičke kulture, Zagreb

5. dr. sc. Borka Teodorović, redoviti profesor, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Nada Babić, redoviti profesor, Visoka učite­ljska škola, Osijek

7. dr. sc. Milan Matijević, redoviti profesor, Učite­ljska akademija, Zagreb

8. dr. sc. Branko Rafajac, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Rijeka

9. Ilija Lavr­nja, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Rijeka

5.5. Po­lje informacijskih znanosti

1. dr. sc. Vlatko Čerić, redoviti profesor, Ekonomski fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Ivo Maroević, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Leo Budin, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

4. dr. sc. Aleksandar Stipčević, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

5. dr. sc. Miroslav Tuđman, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

6. dr. sc. Miroslav Žugaj, redoviti profesor, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

7. dr. sc. Nenad Prelog, redoviti profesor, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

8. dr. sc. Mario Žagar, redoviti profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

9. dr. sc. Mario Plenković, Filozofski fakultet, Zadar

5.6. Po­lje psihologije

1. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, predsjednica

2. dr. sc. Mirjana Krizmanić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, zamjenica predsjednice

3. dr. sc. Ilija Manenica, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zadar

4. dr. sc. Katica Lacković-Grgin, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zadar

5. dr. sc. Vladimir Kolesarić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

6. dr. sc. Nikola Pastuović, redoviti profesor, Učite­ljska akademija, Zagreb

7. dr. sc. Boris Petz, redoviti profesor u mirovini

8. dr. sc. Ivan Šiber, redoviti profesor, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

9. dr. sc. Branimir Šverko, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

VI. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

6.1. Po­lje jezikoslov­lja i znanosti o k­njiževnosti

1. dr. sc. Darko Novaković, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Ivo Škarić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Marko Samar­džija, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

4. dr. sc. Damir Kalogjera, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

5. dr. sc. Mladen Machiedo, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

6. dr. sc. Že­ljka Matulina, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Zadar

7. dr. sc. Pavao Pavličić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

8. dr. sc. Branka Brlenić-Vujić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Osijek

9. dr. sc. Goran Kalodjera, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Rijeka

6.2. Po­lje filozofije i teologije

1. dr. sc. Fra­njo Ša­njek, redoviti profesor, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Srđan Lelas, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Branko Despot, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

4. dr. sc. Ivan Macan, redoviti profesor, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb

5. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

6. dr. sc. Boris Kalin, umirov­ljeni profesor, Filozofski fakultet, Pedagogijske znanosti, Zagreb

7. dr. sc. Ljerka Schiffler, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

8. dr. sc. Hotimir Burger, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

9. dr. sc. Tomislav Ivančić, redoviti profesor, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

6.3. Po­lje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije

1. dr. sc. Tomislav Raukar, redoviti profesor, Filozofski fa­kul­tet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Filip Potrebica, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Vitomir Belaj, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

4. dr. sc. Janko Belošević, profesor emeritus, Filozofski fakultet, Zadar

5. dr. sc. Igor Fisković, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

6. akademik Petar Strčić, Filozofski fakultet, Rijeka

7. dr. sc. Miroslav Bertoša, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Pula

8. dr. sc. Ivo Babić, redoviti profesor, Umjetnička akademija, Split

9. dr. sc. Nikša Gligo, redoviti profesor, Muzička akademija, Zagreb

VII. MATIČNO POVJERENSTVO ZA PODRUČJE UMJETNOSTI

7.1. Po­lje likovnih umjetnosti, muzičke umjetnosti, kazališne umjetnosti, filmske umjerenosti i televizije

1. dr. sc. Enes Mi­džić, redoviti profesor, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Stjepan Gračan, redoviti profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, zamjenik predsjednika

3. dr. sc. Josip Diminić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Rijeka

4. mr. art. Josip Jerković, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Osijek

5. dr. sc. Pavica Gvozdić, redoviti profesor, Muzička akademija, Zagreb

6. dr. sc. Kažimir Hraste, redoviti profesor, Umjetnička akademija, Split

7. dr. sc. Ante Vulin, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Zagreb

8. dr. sc. Ante Peterlić, redoviti profesor, Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

9. dr. sc. Frano Parać, redoviti profesor, Muzička akademija, Zagreb

II.

Mandat članova matičnih povjerenstava traje dvije godine.

III.

Rad matičnih povjerenstava imenovanih ovom odlukom započi­nje 7. svib­nja 2001. godine.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 2158-60-08-01-151
Osijek, 5. travnja 2001.

Predsjednica
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, v. r.