Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 40/2001 (4.5.2001.), Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

692

Na temelju odredbe članka 107. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 80/00), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. ŽELJKO DOBRANOVIĆ, dipl. ing. razrješuje se dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske, radi odlaska u mirovinu.

Ova Odluka stupa na snagu dana 27. travnja 2001.

Broj: 01-081-01-1025/2
Zagreb, 2. travnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.