Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

NN 44/2001 (16.5.2001.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

754

Na temelju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 36/2001), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. svibnja 2001. godine, donio je

ODLUKU

o puštanju u optjecaj novčanica od 10 kuna – izdanje 7. ožujka 2001.

1. Novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001., izdane u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/94., 44/94. i 68/94.), s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine« br. 20/01. i 24/01.) puštaju se u optjecaj dana 18. lipnja 2001. godine.

2. Novčanice od 10 kuna izdanje 15. siječnja 1995., s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna (»Narodne novine« br. 40/95.) ostaju u optjecaju do donošenja odluke o njihovom povlačenju iz optjecaja.

 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 587/2001.
Zagreb, 9. svibnja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.