Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2001."

NN 44/2001 (16.5.2001.), Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2001."

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

755

Na temelju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 36/2001), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. svibnja 2001. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKOG KOMPLETA PRIGODNOGA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2001.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, s oznakom godine kovanja »2001.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 1.000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća visokog kovničkog sjaja i zataljen u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. U numizmatički komplet iz točke 3. ove Odluke uložena su tri različita primjerka prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, čija su osnovna obilježja identična opisima iskazanim u sljedećim Odlukama:

1) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna »EXPO-LISABON, 1998.« (»Narodne novine«, br. 80/98.);

2) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u povodu uvođenja eura (»Narodne novine«, br. 145/99.);

3) Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna posvećenog 2000. godini (»Narodne novine«, br. 112/00.).

5. Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja »2001.« prodavat će se po cijeni od 100,00 kuna za komplet.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te posredstvom banaka i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 588/2001.
Zagreb, 9. svibnja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.