Odluka o postavljenju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici

NN 53/2001 (13.6.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

849

Na teme­­lju članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/35, Urbroj: 50304/2-01-02 od 4. lip­­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­ljam mr. sc. ANDREU GUSTOVIĆ ERCEGOVAC za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja.

Broj: 01-081-01-1709/2
Zagreb, 6. lip­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.