Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 5 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

NN 53/2001 (13.6.2001.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 5 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

865

Na teme­­­­­lju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 6. lip­­­­­nja 2001. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA OD 5 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2001.

I.

1. Novčanice od 5 kuna – izda­­­­­nje 7. ožujka 2001., izdane u skladu s Odlukom o izdava­­­­­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske »Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obi­­­­­lježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obi­­­­­lježjima novčanice od 5 kuna izda­­­­­nje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 32/2001.) puštaju se u optjecaj 9. srp­­­­­nja 2001.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 595/2001.
Zagreb, 6. lip­­­­­nja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­­­­­ljko Rohatinski, v. r.