Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2001."

NN 53/2001 (13.6.2001.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2001."

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

866

Na teme­lju članka 20. i članka 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2001.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kova­nja »2001.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kova­nja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zata­ljene u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2001.« kao oznaku godine kova­nja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2001.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te posredstvom banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 113-020/06-01/ŽR
Zagreb, 1. lip­nja 2001.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski,
v. r.