Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 57/2001 (27.6.2001.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

904

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:

 1. ZVONIMIR BERKOVIĆ

 2. NEVENKA BIĐAN-HORVAT

 3. dr. sc. MIRKO CUDERMAN

 4. DOROTEJA JAKUPIĆ

 5. DUŠAN KARPATSKY

 6. DUBRAVKO MAJNARIĆ

 7. dr. sc. PREDRAG MATVEJEVIĆ

 8. JULIO RADILOVIĆ

 9. prof. dr. sc. EVA SEDAK

10. SLAVICA ŠENK

11. mr. sc. BRANKA ŠPREM–LOVRIĆ

Broj: 01-051-01-13-1-1/1
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.