Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 57/2001 (27.6.2001.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

907

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
NIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumite­ljstvu:

1. dr. sc. STANISLAV ČAJAVEC

2. ATILIO JADREŠKO

Broj: 01-051-01-13-4-1/1
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.