Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 57/2001 (27.6.2001.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

909

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

1. mr. sc. TEODOR FRICKI

2. prof. dr. sc. STJEPAN HEIMER

3. NIKOLA JUŠIĆ

4. ANDRIJA KARAFILIPOVIĆ

5. TOMO LOVRENČIĆ   posmrtno

6. JELENA LOZANČIĆ-RUŽIĆ

Broj: 01-051-01-13-6-2/1
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.