Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

965

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

 O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2101/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/00 i 30/01), osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određena u članku 4. stavku 3. uma­njuje se za 7% od dana stupa­nja na snagu ovoga
Zakona.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/05
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.