Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnika Komisije za granice

NN 62/2001 (11.7.2001.), Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnika Komisije za granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1014

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srp­nja 2001. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNIKA KOMISIJE ZA GRANICE

1. Imenuje se OLGA KRESOVIĆ ROGULJA predsjednicom Komisije za granice.

2. Za članove Komisije za granice, imenuju se:

– mr. sc. IVICA KINDER

– VLADIMIR FABER

– MIJO BEZER

– ZLATKO UZELAC

– dr. sc. ŽELJKO BAČIĆ.

3. Imenuje se VJEKOSLAV MAJIĆ tajnikom Komisije za granice.

Klasa: 080-02/01-01/107
Urbroj: 50304/2-01-01
Zagreb, 5. srp­nja 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.