Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

NN 62/2001 (11.7.2001.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1019

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavak 2. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 4. srp­nja 2001. godine, donio je

ODLUKU

o puŠta­nju u optjecaj novČanica od 20 kuna – izda­nje 7. oŽujka 2001.

1. Novčanice od 20 kuna – izda­nje 7. ožujka 2001., izdane u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obi­lježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obi­lježjima novčanice od 20 kuna – izda­nje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 44/2001.) puštaju se u optjecaj 16. kolovoza 2001.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 597/2001.
Zagreb, 4. srp­nja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski,
v. r.